Welkom op Wereldheerser.nl

Deze site begon als een cynisch project om te laten zien hoe gemakkelijk mensen zich laten manipuleren tot het vragen om dingen die uiteindelijk niet in hun voordeel zijn. Onlangs heb ik in korte tijd de website omgegooid naar iets constructievers. Ik probeer hierin aandacht te vragen voor onderwerpen die de publieke discussie niet halen, eenzijdig of onvolledig toegelicht worden, maar wel de samenleving fundamenteel beïnvloeden.

Vertrouwen in de medemens is goed, dat heb ik zeker ook, maar het is onlogisch om juist meer vertrouwen te hebben in personen in een machtige positie, Wetenschap leert immers dat posities van macht, juist vaker mensen trekt die dat vertrouwen niet verdienen! Geloven in autoriteit is heel menselijk en natuurlijk, maar hoe meer macht een persoon of partij heeft, des te meer zou je die macht moeten toetsen en controleren.

Dat deze verhouding al enige tijd scheef loopt heeft mij jaren geleden getriggerd om rechten te gaan studeren aan de Universiteit Utrecht. In 2011 studeerde ik af in strafrecht, met een scriptie over digitale privacy en specifiek datamining in de opsporing. Het gebrek aan maatschappelijke betrokkenheid in discussies over en verdediging van fundamentele rechtsbeginselen, maakte dat ik mijn vertrouwen in de rechtenfaculteit gedurende mijn studie verloor. De maatschappelijke implicaties van langdurige juridische ontwikkelingen en specifiek de systematische uitholling van burgerrechten, waren blijkbaar onderwerpen voor de politiek en behoorden niet toe aan een wetenschappelijke rechtenstudie. Voor mij onbegrijpelijk. Voor mij leek het alsof juridische wetenschap beperkt was, tot het manoeuvreren tussen de kaders die politici zetten, zonder vragen te stellen over de implicaties van de kaders an sich.

Het maakte dat ik na het schrijven van mijn scriptie, de juridische wereld grotendeels vaarwel zei, om me vooral te richten op voortzetting van ons familie juweliersbedrijf. In mijn vrije tijd, dwingt mijn rechtvaardigheidsgevoel mij, om me toch in te zetten voor een rechtvaardigere wereld. Daarbij vraag ik aandacht voor dubieuze wetten die zijn, of dreigen te worden doorgedrukt, of voor ontwikkelingen die in mijn ogen, gezien mijn kennis van het betreffende vakgebied, meer aandacht behoeven van publiek en of experts.